Monday, January 5, 2009

syarat-Syarat untuk menjadikan sesuatu pekerjaan sebagai ibadah (^_^)
1. pekerjaan itu mestilah yang dibenarkan syarak

2.DIIRINGI DENGAN NIAT YANG BAIK DAN IKHLAS KERANA ALLAH

3. melakukan pekerjaan bersungguh-sungguh,tekun dan sehabis baik

4. MENJAGA BATAS-BATAS DAN MENGHORMATI DASAR-DASAR AKHLAK DENGAN TIDAK MELAKUKAN KEZALIMAN, PENGKHIANATAN, PENIPUAN, MELAMPAUI HAK ORANG LAIN TERMASUKLAH PENYALAHGUNAAN KEMUDAHAN, PELUANG HARTA SERTA KUASA

5. pekerjaan yang dilakukan itu tidak menghalang pekerjanya daripada menunaikan kewajipan pada ALLAH. Ini termasuk mengabaikan kewajipan terhadap ibadat khusus seperti sembahyang, zakat, puasa dan haji.