Thursday, January 8, 2009

PEnyediaan Resume (~_~)

Perkara Utama Dalam Penyediaan Resume :

Selain kelayakan akademik dan jenis pekerjaan yang dipohon, kebanyakan majikan berminat terhadap ciri-ciri kepimpinan dan / atau kerja berkumpulan, komitmen dan yang paling penting, kemahiran komunikasi yang boleh diringkaskan sebagai :


i) Berupaya menyampaikan pandangan anda dan difahami oleh orang lain.
ii) Mempengaruhi orang lain untuk menyokong pandangan anda.
iii) Berupaya mendengar pendapat orang lain supaya mereka pula boleh memberikan pandangan.


Berupaya mendengar pendapat orang lain supaya mereka pula boleh memberikan pandangan.


1. Resume bukan riwayat hidup anda
2. Jumlah halaman resume adalah tidak penting
3. Gunakan kata kerja aktif
4. Gunakan nahu, tatabahasa dan ejaan yang betul
5. Gunakan penomboran sebagai daya penarik
6. Pendidikan
7. Senaraikan kursus yang diikuti
8. Senaraikan aktiviti luar
9. Kemahiran Khusus
10. Gambar
11. Butiran Peribadi
12. Gaji
13. Rujukan
14. Jadikan permohonan anda menarik
15. Elakan resume yang standard
16. Elakkan surat iringan yang standard
17. Mulakan penyelidikan anda sekarang
18. Berhati-hati dengan laman web
dan
. Lupakan format tradisional

Sumber: KEMENTERIAN sumber MANUSIA

No comments: